Homeopathy makes you whole

    Homeopatiassa yksilöllisten oireiden perusteella valituilla lääke-

 

    aineilla autetaan kehon omia parantavia ja korjaavia mekanismeja

 

    palauttamaan keho tasapainoon.

 

 

    Lääkevalmisteet ovat oikein käytettyinä turvallisia ja sivuoireettomia

 

    vauvasta vaariin eikä raskaus tai muu lääkitys ole este käytölle.

 

   

    hoidon Käyttöalueina ovat niin akuutit kuin kroonisetkin vaivat.

SHLI koulutus  on nelivuotinen klassisen homeopatian peruskoulutus suomessa.

 

Englannissa käymäni jatkokoulutus

Dynamis koulussa kesti kolme vuotta.

 

Lisäksi olen vuosittain osallistunut

useiden kansainvälisesti tunnettujen homeopaattien jatkokoulutusseminaa-

reihin.

Copyright, all rights reserved 2014                      

 

 

 

 

 

 

 

Guy Wurman, klassinen homeopaatti.

Valmistunut 2006 SHLIsta (nyk. TSH Helsinki)

Dynamis School UK diplomi 2013

iconTwitter iconFacebook

 

IMG_4686 shry logo round