Homeopathy makes you whole

homeopatia on yli 200 vuotta vanha systemaattinen lääketieteen muoto,

 

jonka saksalainen lääkäri SAmuel Hahnemann (1755-1843) kehitti kyllästyt-

 

tyään lääketieteen silloisiin rajuihin, usein tehottomiin ja jopa kohtalok-

 

kaisiin hoitomenetelmiin.  

 

 

Homeopaattisen hoidon yhtenä kulmakivenä on periaate, jonka mukaan

 

sairastuneen oireet paranevat nauttimalla ainetta, joka terveellä henki-

 

löllä usein toistettuna  tuottaa kyseiset oireet.

 

 

toinen kulmakivi on annosten pienuus, niin lääkevalmisteessa toimivan

 

aineen pitoisuuden kuin annoksenkin osalta. Lääkeaineet laimennetaan

 

voimakkaasti valmistuksen aikana.  

 

 

Lisäksi prosessiin kuuluu lääkeaineen valmistuksen aikana tapahtuva

 

voimakas ravistaminen, jota joutuu joskus hoitoa käyttävä henkilökin

 

suorittamaan, milloin kyseessä on valmisteen nauttiminen nesteenä.   

 

 

 

iconTwitter iconFacebook

Copyright, all rights reserved 2014