Homeopathy makes you whole

iconTwitter iconFacebook

Copyright, all rights reserved 2012                                  

CEASE-terapia

 

Terapian nimi juontuu englanninkielisistä sanoista tarkoittaen autistisen oireyhtymän täydellistä poistamista (Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression). Sen on kehittänyt hollantilainen Tinus Smits († 2010), homeopaatti-lääkäri, joka 30 vuotisen uransa loppusuoralla työsti protokollaksi  terapiamuodon, jonka avulla hoitoa saaneet autistiset, rokotteiden sivuvaikutuksista tai pitkällisen kemiallisen lääkinnän negatiivista vaikutuksista kärsineet lapset ja aikuiset ovat saanet apua.   http://www.cease-therapy.com/successful-cases

 

Hoitomuoto ei ole patenttiratkaisu kaikkiin epäiltyihin rokotteista johtuviin ongelmiin, vaan vaatii homeopaattisen konsultaation tavoin yksilöllisen arvioinnin vaaditun hoidon tarpeesta. Hoitoon sitoutuminen on vaativaa sekä terapeutilta että vanhemmilta etenkin milloin kyseessä ovat lapset. Lähtötilanteesta riippuen hoito voi kestää 6 kuukaudesta pisimmillään 6-8 vuoteen. Kuten homeopatialla hoidettaessa arkisemmissakin tapauksissa hoidon tahdin määrää yksilön oma kehitys ja vaste terapiaan tilanteessa eikä sitä voi lääkinnällä tai tukihoidolla nopeuttaa, ainoastaan kannustaa.

 

Lasten hoidon alussa kartoitetaan raskauden kulku, äidin elintavat ennen raskautta ja sen aikana, mahdollinen lääkitys sekä tietenkin lapsen nykyinen tila. Tärkeää on tiedostaa, ettei kaikki epäterveellinen välttämättä ole haastavan terveydentilan syytekijä. Monistakin osatekijöistä riippuen kaikki eivät ole alttiita ja herkkiä oireilemaan samoista asioista, mutta jokaiselle sairastuneelle jokin tekijä on ollut se viimeinen kamelin selän katkaissut oljenkorsi, minkä selvittäminen on yksi tärkeimmistä seikoista hoidon eteenpäin viemiseksi ja tarkoituksenmukasimman hoitoprotokollan valitsemiseksi.

 

Autismi on monien osatekijöiden, ei yksinomaan rokotteiden, synnyttämä tila, jossa aivot ovat ikäänkuin lukossa eivätkä toimi kuten pitää. Toisin sanoen kyse ei ole aivovauriosta vaan toimintahäiriöstä. Esiintymistahdin vauhdin vuoksi kyseessä ei monista kannanotoista huolimatta ole geneettinen epidemia. Geneettiset muutokset tapahtuvat 3-4% kerrallaan 30-40 vuoden aikajänteellä, kun autismin esiintyvyyden on sanottu eräiden lähteiden mukaan Yhdysvalloissa olevan jopa 30% muutamassa vuodessa. On esitetty väitteitä esiintyvyyden kasvuun vaikuttaneen muuttunut diagnosointi, mutta on huomattava, että mm. polio saatiin muuntuneen diagnosoinnin avulla tilastollisesti lähes hävitetyksi muutamassa vuodessa Yhdysvalloista.

 

Tukena CEASE-terapiassa homeopatian lisäksi käytetään hivenaineita, rasvahappoja ja vitamiineja, etupäässä C-vitamiinia. Protokollaa kutsutaan maailmalla ortomedikaaliseksi lääketieteeksi, jota  kahdesti Nobelilla (kemia&rauha) palkittu Linus Pauling teki tunnetuksi. (http://www.orthomed.org/)

 

Mitä syvempi patologia on kyseessä, sen vahvemmin etenkin lapsen hoidossa rohkaisen vanhempia ottamaan selvää ortomedikaalisten aineiden osuudesta ja käytöstä, sillä yhdessä homeopatian kanssa niillä on tärkeä osuus kotihoidossa prosessin eteenpäin viemisessä, mutta kaikkien osatekijöiden käyttö hoitoprosessisa vaatii harkintaa ja ymmärrystä asioiden vaikutussuhteista ja keskinäisestä hierarkiasta, sillä kaikissa tapauksissa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää kaikkia pakin työkaluja eikä milloinkaan aloittaa lataamalla kertaheitolla useita tekijöitä mukaan.

 

Oli tilanne mikä tahansa, niin CEASE-terapia ei alle 2-vuotiaille ole mahdollista lapsen biologisen kehityksen vuoksi ja niissä tapauksissa edetään klassisen homeopatian keinoin.

 

http://www.cease-therapy.com/

 

http://www.cease-therapy.com/make-appointment/practitioner/GuyWurman